Přejít k hlavnímu obsahu

Podmínky použití

Provozovatelem této webové stránky je Jaguar Land Rover Austria GmbH, Siezenheimer Straße 39a, A-5020 Salzburg.

Autorizovaní prodejci Jaguar Land Rover a Jaguar Land Rover Austria GMBH vynaložili veškeré úsilí, aby byla zajištěna správnost informací na těchto internetových stránkách.

Jaguar Land Rover neustále vylepšuje konstrukci, design, výrobu a specifikace svých vozidel, takže průběžně dochází k jejich zlepšování a úpravám. Přestože jsme vynaložili veškeré úsilí, abychom zajistili nejaktuálnější informace o produktech a specifikacích, neměly by být tyto internetové stránky považovány za neomylnou příručku o produktech a službách společnosti Jaguar Land Rover. Tyto stránky ani nepředstavují nabídku k prodeji žádného konkrétního vozidla. Dovozci a prodejci nejsou jednateli společnosti Jaguar Land Rover a nemají žádné oprávnění zavazovat společnost Jaguar Land Rover k jakémukoli výslovnému nebo implicitnímu závazku nebo prohlášení. Jakékoli zmínky o rychlostech nebo výkonech na těchto internetových stránkách by neměly být považovány za vybízení k nebezpečné jízdě nebo k překračování zákonem stanovených rychlostních limitů.

Veškeré údaje o spotřebě paliva odpovídají směrnici 93/116/EU a byly vypočteny na základě stejného zkušebního cyklu, který se používá pro oficiální klasifikaci emisí výfukových plynů. Nelze je srovnávat s někdejšími údaji pro jízdu ustálenou rychlostí/městský provoz a lépe odpovídají skutečné spotřebě paliva v reálném silničním provozu. Při běžném používání se mohou skutečné hodnoty spotřeby paliva lišit od normovaných hodnot v závislosti na stylu řízení, stavu vozovky, dopravní situaci, povětrnostních podmínkách a stavu vozidla. V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na svého prodejce.

 

COPYRIGHT – AUTORSKÉ PRÁVO

Všechna práva, včetně autorského práva a práv k databázím, související s těmito internetovými stránkami a jejich obsahem jsou vlastněna nebo licencována společností Jaguar Land Rover nebo jinak používána společností Land Rover na základě znění příslušného zákona nebo povolení od majitele autorského práva. Kopírování, reprodukce, opětovné zveřejňování, stahování, šíření, vysílání nebo přenášení jakéhokoli textu, fotografií, grafických prvků, log, tlačítek, ikonek, obrázků a jejich částí, jakož i provádění jejich úprav, a jakéhokoli základního zdrojového kódu a softwaru pro jakékoli komerční nebo veřejné účely bez předchozího písemného svolení od společnosti Jaguar Land Rover nebo majitele autorských práv je zakázáno.

Přizpůsobování, pozměňování nebo vytváření jakéhokoli materiálu či informací na těchto internetových stránkách nebo jejich využívání pro jakékoli jiné účely než pro osobní nekomerční využití uživatele je zakázáno. Používat tyto internetové stránky lze pouze pro účely v souladu se zákonem.

Společnost Jaguar Land Rover si vyhrazuje právo používat pro své vlastní účely jakýkoli materiál zaslaný na tyto internetové stránky, včetně textu a fotografií, buď přímo na těchto internetových stránkách, nebo v jakékoli jiné podobě včetně účelu propagace. Jaguar Land Rover si vyhrazuje právo sledovat příspěvky zasílané na internetové stránky a tyto upravovat nebo odmítnout.

 

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Snažíme se zajistit, aby byly informace na našich internetových stránkách přesné, kompletní a aktuální. Používáním těchto internetových stránek souhlasíte se všeobecnými podmínkami, které začnou platit okamžikem, kdy poprvé využijete tyto internetové stránky.

Aniž by byla dotčena vaše zákonná práva, poskytujeme vám tyto internetové stránky a veškeré informace, texty, názvy, fotografie, obrázky, loga, odkazy, ikony a další materiály (bez omezení) „TAK, JAK JSOU“ a na základě „AKTUÁLNÍ DOSTUPNOSTI“ bez výslovné nebo implicitní záruky či podpory. Zejména neručíme za správnost a úplnost informací poskytovaných na těchto internetových stránkách, ani negarantujeme, že bude využívání těchto internetových stránek probíhat bez přerušení a bez chyb nebo že jsou tyto internetové stránky a jejich servery bez počítačových virů a chyb v programovém kódu.

Jaguar Land Rover v žádném případě a žádné osobě neručí za škody nebo ztráty způsobené případným využitím jakýchkoli informací obsažených na našich internetových stránkách nebo produktů na nich zobrazených, včetně, bez jakéhokoli omezení, nepřímých nebo následných škod nebo jakýchkoli škod plynoucích z využívání nebo ztráty využívání, dat nebo zisků, ať již na základě smluvní odpovědnosti, nedbalosti nebo jiného protiprávního jednání, plynoucí z využívání těchto internetových stránek nebo s jejich využíváním spojené.

Nehledě na jiná ustanovení v těchto všeobecných podmínkách nebudeme odpovědni za nároky spojené s funkčností nebo dostupností těchto internetových stránek.

 

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Veškeré názvy, fotografie a loga identifikující Jaguar Land Rover jsou ochrannými známkami společnosti Jaguar Land Rover. Veškeré značky, produkty, služby a názvy společností třetích stran obsažené na těchto internetových stránkách jsou ochrannými známkami a obchodními názvy příslušných majitelů. Jaguar Land Rover nedává svolení s jejich využíváním žádným osobám s výjimkou majitelů. Jakékoli takové využití by znamenalo narušení vlastnických práv.

 

EXTERNÍ ODKAZY

Land Rover nezastupuje, neručí, nepodporuje, ani nenese odpovědnost za jakékoli externí internetové stránky, které odkazují na tyto internetové stránky nebo na které je odkazováno z těchto internetových stránek. Jakákoli externí internetová stránka, kterou navštívíte kliknutím na odkaz na těchto internetových stránkách, je mimo kontrolu společnosti Land Rover a prohlížíte si ji zcela na své vlastní riziko.

 

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA SOFTWARE

Softwaru ke stažení z těchto internetových stránek byl důkladně zkontrolován a testován ve všech fázích výroby, ale stejně jako u každého nového softwaru přesto doporučujeme, abyste používali antivirový program. Také vám doporučujeme, abyste si před použitím softwaru zálohovali aktuální obsah pevného disku. Land Rover nemůže nést odpovědnost za žádné poškození a/nebo ztrátu dat ve vašem datovém nebo počítačovém systému, k níž by případně došlo při používání softwaru. Před nainstalováním jakéhokoli softwaru do počítače, který je součástí počítačové sítě, se nejprve poraďte se správcem sítě.

 

SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

Tyto všeobecné podmínky se řídí a jsou interpretovány v souladu s právním řádem Rakouska. Případné spory budou řešeny výhradně před rakouskými soudy.

Jakékoli ustanovení těchto podmínek prohlášené za protiprávní, neplatné nebo jinak nevymahatelné kvůli zákonům v zemích, v nichž mají tyto všeobecné podmínky platit, bude z této doložky vyňato. Všechna ostatní ustanovení všeobecných podmínek zůstávají plně platná, závazná a vymahatelná.

Jaguar Land Rover si vyhrazuje právo kdykoli provádět změny jakýchkoli ustanovení svých všeobecných podmínek jejich zveřejněním na internetu. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, musíte okamžitě přestat používat tyto internetové stránky.

 

Copyright © 2020 Jaguar Land Rover Austria GmbH

 

Kontakt:

Jaguar Land Rover Austria GmbH

Siezenheimer Straße 39a

5020 Salzburg

Rakousko

Telefon:0043 662 21 21-0

Fax: 0043 662 21 21-433

E-mail: info5@jaguarlandrover.com